Slávny benátsky karneval počas 3-dňového zájazdu (02.02.2018 - 04.02.2018)

Počet osôb